„Modrý mlýn má nepopsatelný genius loci. Cítili jsme už při první návštěvě, že je to ono. Pan domácí nás při prohlídce doslova oslnil svým nadšením, a v tu chvíli jsme byli jeho :-). Rádi bychom poděkovali manželům Mejsnarovým, že do toho šli a vybudovali něco takového jako je Modrý mlýn. Jsme šťastni, že jsme na jeden den mohli být s našimi blízkými součástí tohoto kouzelného místa.“