„Když mi můj (dnes už) manžel poslal webové stránky Modrého mlýna v Byšicích, už skrz obrazovku na mě dýchla svatební atmosféra. A věděla jsem, že to je to pravé místo pro naši svatbu. Setkání s manželi Mejsnarovými mi mé první pocity potvrdilo. Chci jim z celého srdce poděkovat za krásnou harmonickou atmosféru, kterou svým plným nasazením na mlýně vytváří. Jsem vděčná, že jsem je mohla poznat. Svatba na Modrém mlýně byla mým druhým nejlepším rozhodnutím za posledních šest měsíců. Tím prvním bylo slůvko ANO mému muži.“ Petra Dědičová